Gebruikersvoorwaarden

Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat de gebruiker de onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

Krav Magazijn (Self Defense Academy®) geeft geen garanties en is niet aansprakelijk voor het al dan niet continu en storingsvrij functioneren van de website, alsmede de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website. Daarnaast kan Krav Magazijn niet garanderen dat de website of een onderdeel daarvan altijd beschikbaar is of dat het verkeer over de site altijd goed kan worden afgewikkeld, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen.

Het is aan u niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt, te wijzigen, vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen. Krav Magazijn is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door wijziging van de gegevens of de activiteiten, of voor schade veroorzaakt door het ontzeggen van toegang tot de activiteiten die op de website worden aangeboden.

De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van de inhoud van deze website (daaronder begrepen teksten, grafisch materiaal, logo’s, ontwerpen, geluid en andere objecten van intellectueel eigendom) zoals het kopiëren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren is niet toegestaan, tenzij Self Defense Academy® daarvoor expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Verwijzigingen of hyperlinks naar andere websites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de website. Krav Magazijn is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites of bronnen. Het is mogelijk dat we technische en demografische gegevens verzamelen van gebruikers zodat we kunnen zien hoe bezoekers deze site gebruiken.

Krav Magazijn is gerechtigd deze gebruikersvoorwaarden zonder voorafgaande mededeling aan de gebruiker te wijzigen.

De naam en het logo SELF DEFENSE ACADEMY® zijn gedeponeerd en geregistreerd merk- handelsnaam.
Het gebruik van de naam en het logo kan zonder toestemming strafrechtrechtelijke gevolgen hebben.

De naam en het logo KRAVKIDS® is gedeponeerd en geregistreerd merknaam.
Het gebruik van de naam en het logo kan zonder toestemming strafrechtrechtelijke gevolgen hebben.

©2008-2019 Krav Magazijn – Self Defense Academy®. Alle rechten voorbehouden.