Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die wij van u verwerken in het kader van de diensten en producten van SELF DEFENSE ACADEMY, hierna ook te noemen SDA. Krav Magazijn is de online winkel en een handelsnaam van Self Defense Academy.

Wij informeren u over het gebruik van uw gegevens en bieden eenvoudige mogelijkheden om uw gegevens en de keuze die u ten aanzien van uw privacy heeft gemaakt in te zien en aan te passen. Wij zijn zorgvuldig met uw gegevens en verkopen deze niet aan derden.

De verklaring geldt voor iedereen die bijvoorbeeld een abonnement of product afneemt van SDA, opdrachtgevers en voor alle gebruikers van websites inclusief social media van SDA.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken.
SDA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die wij verwerken zijn voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en IBAN-bankrekeningnummer.

Daarnaast verwerken wij overige persoonsgegevens die u actief verstrekt. Bijvoorbeeld door een profiel via onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact. Gebruik van onze website en social media accounts, welke internetbrowser en apparaat type u gebruikt.

De gegevens kunnen door SDA of externe partij (verwerker) worden verwerkt (accountant, belastingdienst, ICT-bedrijf).

2. Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken.
SDA verwerkt persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar als ouders of voogd deze persoonsgegevens zelf met toestemming verstrekken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
SDA verwerkt met uw toestemming persoonsgegevens die u zelf verstrekt. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de volgende doelen.

Het afhandelen van uw betaling (incasso, iDeal, facturering). Op verzoek goederen en diensten bij u af te leveren. U de mogelijkheid te bieden een Krav Magazijn account aan te maken. Verzenden van onze digitale nieuwsbrief. U te kunnen bellen, berichten of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

SDA analyseert uw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

SDA verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens met betrekking tot de belastingwet of verstrekken van bepaalde gegevens bij strafrechtelijk onderzoek.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
SDA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijnen gedurende de uitvoering van de overeenkomst en van tenminste 7 jaar (belastingwet) voor (categorieën) van persoonsgegevens in deze privacyverklaring. Bepaalde gegevens bijvoorbeeld voor het versturen van onze nieuwsbrief, bewaren wij met toestemming voor onbepaalde tijd totdat u toestemming voor de gegevensverwerking intrekt.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen door in te loggen op de website van www.kravmagazijn.nl. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SDA (beëindiging overeenkomst).

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kenbaar maken via het contactformulier op onze website. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
SDA gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U gaat akkoord met de gebruikersvoorwaarden bij het gebruik van onze website.

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
SDA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op onze website.

SDA heeft maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen met beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.